Raspored edukacija – proleće 2017.

Tokom 2017. godine održaćemo osnovni i napredni nivo edukacije tokom proleća i jeseni kao i specijalistička predavanja (za baštovane koji su prošli osnovni nivo obuke).

Proleće 2017.

Škola organskog baštovanstva – napredni nivo

Trajanje: 4 nedelje

Početak: 25.januar 2017.

prijavljivanje je u toku

Škola organskog baštovanstva – osnovni nivo

Trajanje: 10 nedelja

Početak: 21.02.2017.

prijavljivanje je u toku