Kvalitet setvenog i sadnog materijala

Uređenje okućnice i održavanje kuće nije mali, a ni lak posao. Veoma je važno, kao i u svim drugim poslovima, imati kvalitetan repromaterijal, semena, rasad, potrebnu opremu i kvalitetan alat.
Sem kvalitetnog zemljišta, za uspešan rast korisnog i ukrasnog bilja važan je kvalitet setvenog i sadnog materijala. Od izuzetnog je značaja kupovati ih od proverenih semenara i rasadničara koji garantuju kvalitet i zdravstvenu ispravnost setvenog materijala.
Tu su, naravno, uvek u ponudu i alati, mašine i ostala oprema, a proizvođači svake godine pronalaze bolja i inovatnija rešenja, a svaki baštovan ih može koristiti već prema raspoloživom vremenu i finansijskim mogućnostima. Pa ipak, ništa ne može da zameni ruke vrednih baštovana, a zadovoljstvo nakon dobro obavljenog posla je veliko.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.