Šta sa zemljištem u poplavljenim područjima

Kako je situacija danima teška, a nismo još dobili zvanična uputstva od nadležnih službi,  u nastavku je uputstvo koje nam šalje Aleksandra Karan, student agronomije koja danima volontira i pomaže, a samim tim dobija bar neke informacije,na FB mi je skrenula pažnju da treba da postavim i uputstvo za bašte i njive pod vodom i u ugroženim mestima. 

„Ukoliko postoji i najmanji rizik da se u nekoj bašti desila kontaminacija fekalnim otpadom, ako se u blizini bašte raskvasio nesagoreo stajnjak, ako je na oko 5 km bilo uginulih životinja ili potopljenih automobila iz kojih su možda curela ulja ili maziva, ako je u blizini zemljišta potopljen objekat u kome je bilo hemijskih sredstava (čak i onih za ličnu higijenu) molim vas, NE JEDITE NIŠTA ODATLE! OBRATITE SE STRUČNIM LJUDIMA u vašoj blizini, za prvu pomoć nekoj savetodavnoj službi ili zemljoradničkoj zadruzi. Sa ovim niko nema iskustva, ovo agronomija kod nas ne pamti.
Još dodatak, ništa ne koristiti za jelo ukoliko je rečna voda potopila bašte“.

Autor: Organska bašta – Snežana Ognjenović.

POTOPLJENI USEVI