0rgansko voćarstvo

Ovaj vid gajenja voća je izuzetno složen proces koji zahteva posebno praćenje pojave bolesti i štetočina. Zbog toga se preduzuma čitav niz preventivnih mera koje olakšavaju organsku proizvodnju.

REZIDBA

Prva rezidba obavlja se na tek posadjenim sadnicama.Na taj način odredjuje se visina stabla voćke. U organskoj proizvodnji je preporučljivo  opširnije- Agrobiznis magazin.

Biodiverzitet