Osnovni seminar Beograd, 25-26.april

D​vodnevni ​Osnovni seminar o organskom baštovanstvu
 ​će se ​održati u Beogradu ​za vikend​ 25-26​. ​​april​.
​Kao p​olaznik ​seminara upoznaće​te​ se sa pojmovima vezanim za kvalitet i bezbednost hrane, osnovnim principima organske proizvodnje, planiranjem organske bašte, osnovama setve, sadnje​, ishranom bilja, tehnologijom gajenja povrća​ i merama zaštite povrća.
​Predavanja će se ​održavati od 11 do 17. časova.
Polaznici osnovnog seminara:
  • dobijaju primerak knjige „Organska bašta“,
  • stiču pravo da učestvuju na forumu (zatvorenog tipa),
  • dobijaju jednu besplatnu konsultaciju tokom sezone i
  • popust (10%) prilikom specijalističkih obuka

Ova edukacija osposobljava polaznika da samostalno isplanira i realizuje organsku baštu i sprovodi sve neophodne mere zaštite i ishrane biljaka.