Podsetnik Seminar u Mekedoniji, vikend 23-24.maj, Skopje

Dvodnevni seminar o organskoj poljoprivredi i baštovanstvu održaće se u Skopju
za vikend 23-24.maj

Дво дневен семинар за органско градинарство – Скопје
Викенд: 23-24 мај од 11-17ч
Како учесник на семинарот ќе се запознаете со принципите на органско производство, избор на локација на градина/бавча, планирање на органската градина, садење, органски ѓубрива и исхрана на растенијата, типови на компост, плодореди, методите и технологијата на одгледување и мерки за заштита на билките.
Учесниците добиваат:
1. Примерок од книга Органска градина (на српски)
2. Право да учествуваат во затворен форум на органски градинари
3. Добиваат една бесплатна консултација во текот на сезоната
4. Попуст од 10% за идни обуки
Оваа едукација го оспособува учесникот да самостално испланира и реализира органска градина и сите неопходни мерки за заштита и исхрана на билките.
За више информација:
Биљана 078 219-530
bkostovska@gmail.com

mac