U Privrednoj komori Srbije doneseni zaključci o unapređenju organske proizvodnje

Nacionalna asocijacije Serbia organika i Grupacija za organsku proizvodnju na zajedničkoj sednici održanoj u Privrednoj komori Srbije razmotrile teme od značaja za dalji napredak sektora organske proizvodnje.

U Privrednoj komori Srbije je prvog juna održana 12. zajednička sednica Grupacije za organsku proizvodnju i  Nacionalne asocijacije Serbia organika na temu predstavljanja rezultata na lobiranju za usvajanje Nacionalnog akcionog plana za organsku proizvodnju RS 2015- 2020 godine. Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta “Organska proizvodnja u funkciji…opširnije – Agro News.

1433249821908