Alati koji se koristi u organskoj bašti

Da bi se zemljište u organskoj bašti obrađivalo na odgovarajući način, a biljke imale adekvatnu negu, potrebni su alat i odeća za rad.

easi-grip-garden-tools-set-of-3-14Svaki povrtar koristi alat koji mu najviše odgovara, ali u bašti moraju da budu lopata, ašov, velika i mala motika sa dugom drškom, male motičice sa kratkom drškom, ručni kultivator, trozubac za rahljenje zemljišta, alatke za podsecanje korova, vile, ručnu kosu za košenje trave, metalne grabuIje, lopatice za sadnju i sadiljka ili klin za sadnju rasada.

                                                                                                              foto: wrightstuff

Potrebno je još i  gumeno crevo za zalivanje sa „ružom«, kanta za zalivanje sa »ružom« i stari nož za plevljenje korova. U bašti su neophodne i gumene čizme, gumene rukavice i ugodna odeća za rad.

Neophodno je imati burad za pravljenje sredstava za zaštitu, staklene ili drvene posude za zagrevanje vode za zalivanje, seckalicu za granje i zalivanje, kosilicu za travu, moto ili ručni kultivator ili frezu ukoliko je bašta veće površine.

Da bi sav potreban alat, seme, sredstva za đubrenje i zaštitu  imali svoje mesto poželjno je napraviti kućicu za alat.

Sav alat mora posle upotrebe da se očisti i dezinfikuje jer je higijena zemljišta i biljaka preduslov za dobijanje  zdravih plodova.