Podsticaji za organsku proizvodnju

Proizvođači koji su uključeni u organsku proizvodnju i imaju sklopljen ugovor sa jednom od ovlašćenih kontrolnih organizacija mogu da ostvare podsticaje uvećane za oko 40 odsto u odnosu na visinu podsticaja u konvencionalnoj proizvodnji.

Podsticaje mogu da ostvare na premije  za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje, zatim u organskoj biljnoj proizvodnji, potom i regres za sredstva za ishranu bilja dozvoljena za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji, kao i u organskoj stočarskoj proizvodnji.

To se odnosi na priplodne mlečne krave, tovne krave, kvalitetne priplodne ovce i opširnije – Agro News.

organska_proizvodnja agronew