Osnovni dvodnevni seminar

OSNOVNI SEMINAR  Beograd.

​D​vodnevni ​Osnovni seminar o organskom baštovanstvu
 
​Tokom seminara polaznici će saznati:
1. koji su preduslovi neophodni kako bi se napravila organska bašta;
2. šta je sve baštovanu neophodno;
3. koje su neophodne mere koje treba sprovoditi;
4. na koji način vodimo brigu o zemljištu;
5. kako gajiti brojne povrtarske vrste i
6. šta je važno znati o ishrani i zaštiti bilja.
Polaznici osnovnog seminara:
  • dobijaju primerak knjige „Organska bašta“,
  • stiču pravo da učestvuju na forumu (zatvorenog tipa),
  • dobijaju jednu besplatnu konsultaciju tokom sezone i
  • popust (10%) prilikom specijalističkih obukaPicture15