Predstavljamo proizvođača – Šandor Balanji

Biofarma Balanyi se nalazi u opštini Zrenjanin, u Lukinom Selu pored Belog Jezera, između Ribnjaka Ečka i Begeja udeljeno 1.5 kilometar od Specijalnog rezervata Prirode Carska Bara – Stari Begej.

Kontakt:

Lukino Selo

Opština Zrenjanin

Mobilni telefon: 064/2246899

E-mail: sanyilukacs@hotmail.com