Škola organskog voćarstva – dodatne informacije

Škola počinje u Beogradu tokom januara i završava u aprilu (praktični deo obuke biće uklopljen sa vremenskim prilikama) .
Školom su objedinjene sledeće teme:
1. Preduslovi, organizacija površine i podizanje zasada;
2. Kalemljenje voća;
3. Orezivanje voća sa stručnom praksom (praktični rad u voćnjaku).
Škola početak:
Januar:
Vikend 20-21.01.2018.  11.00-16.30
Vikend 27-28.01.2018.  11.00-16.30
Februar, mart, april:
u skladu sa vremenskim prilikama