priprema hrane

Zamišljena kao svojevrsni vodič, knjiga „Priprema organski gajenih namirnica“ upoznaje potrošače sa značajem ko rišćenja organskih namirnica u ishrani, organskim proizvodima i principima na kojima se bazira sertifikovana organska proizvodnja. Čitaoci se podsećaju na važna …