Veliki prolećni seminar Novi Sad 14-15.03.2015.

Udruženje „Vrelo“ iz Novog sada organizuje

Dvodnevni osnovni seminar o organskom baštovanstvu

​Kao p​olaznik ​seminara upoznaće​te​ se sa pojmovima vezanim za kvalitet i bezbednost hrane, osnovnim principima organske proizvodnje, planiranjem organske bašte, setvom, sađenjem, tehnologijom gajenja povrća​, ishranom i zaštitom bilja.
Polaznici osnovnog seminara:
  • dobijaju primerak knjige „Organska bašta„,
  • stiču pravo da učestvuju na forumu (zatvorenog tipa),
  • dobijaju jednu besplatnu konsultaciju tokom sezone i
  • popust (10%) prilikom specijalističkih obuka.

Prijavljivanje na telefon 066 8811596.